Uni - Terveyden lähde

Laatuverkostojen Kevättempaus on 28.3.2019. Kevättempauksen teemana on tänä vuonna Uni - Terveyden lähde. Unen merkitys terveydelle on tiedon lisääntyessä tullut yhä ilmeisemmäksi.

Terveysasemilla kerrotaan potilaille unen merkityksestä ja heille tehdään unikysely. Sen perusteella osa unihäiriöistä kärsivistä ohjataan jatkotutkimuksiin. 

Tutustu päivän lehdistötiedotteeseen >>

Keskiarvo (0 Ääniä)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


No comments yet. Be the first.

XVI Terveydenhuollon laatupäivä 9.4.2019

Oletko kiinnostunut terveydenhuollon laadun kehittämisestä? Tule päivittämään kuulemaan ja keskustelmaan siitä missä Suomessa mennään.

Maan parhaat asiantuntijat avaavat uusia näkökulmia laadun kehittämiseen.

Tutustu ohjelmaan >>

Ilmoittaudu tapahtumaan >>

Työterveyslaatuverkosto kokoontuu päivää aikaisemmin 8.4. kevätkokoukseensa ja Valtimotautien ehkäisyn laatuverkoston 10.4. omaan kokoukseensa. Näihin ilmoittautuminen myös ym. linkistä.

Keskiarvo (0 Ääniä)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


No comments yet. Be the first.

Rovaniemi voitti Lääkäriliiton laatupalkinnon

Lääkäriliiton vuosittaisen laatupalkinnon voitti Lääkäri 2019 tapahtumassa olleessa finaalissa Rovaniemen terveyskeskus. Rovaniemen kilpailuun lähettämä hanke koski tyypin 2 diabeetikoiden hoidon kehittämistä.

Terveyskeskus oli päätynyt siihen, että diabeetikoiden hoitoa voisi tehostaa hoitosuunnitelman käyttöönotolla. Hoitosuunnitelma otettiin käyttöön läpimurtomenetelmän avulla. Samalla ovat diabeetikoiden hoitotulokset parantuneet ja terveyskeskus arvioi saaneensa aikaan myös merkittäviä kustannussäästöjä sairaalakustannuksissa.

Rovaniemen terveyskeskus on Valtimotautien ehkäisyn laatuverkoston jäsen, joten koko laatuverkosto voi iloita saavutuksesta. 

Muita finalisteja kilpailussa olivat Vantaan terveyskeskus, jonka hankkeessa tavoiteltiin raskauden keskeytysten vähentämistä ja Sosteri Itä-Savosta, jonka hanke oli kokonaisvaltainen hoitoprosessien kehittämishanke.

Lääkäriliiton laatuneuvosto totesi palkinnon luovutuksessa, että laatupalkintofinaali oli poikkeuksellisen tasainen ja että kaikista hankkeista voidaa laajasti ottaa oppia terveydenhuollossa.

Keskiarvo (0 Ääniä)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


No comments yet. Be the first.

Vuoden viimeinen tiedote

Valtimotautien ehkäisyn laatuverkoston vuoden 2018 viimeinen tiedote on ilmestynyt. Tiedotteen aiheina mm. eteisvärinälaatumittaus, Conmedicin nettisivujen uudistuminen ja kannustaminen liittymään laatuverkoston Facebook sivuille.

Tiedote on jäsenten luettavissa >>

Keskiarvo (0 Ääniä)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


No comments yet. Be the first.

Verkoston tiedote 4 ilmestynyt

Työterveyslaatuverkoston tiedote 4-2018 on ilmestynyt. Tiedotteessa kerrotaan ensi vuoden toiminnasta, terveystarkastuksen laatumittauksesta ja Conmediicin nettisivujen uusiutumisesta.

Laatuverkoston jäsenet voivat palveluihin kirjautumalla tutustua koko tiedotteeseen >>

Keskiarvo (0 Ääniä)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


No comments yet. Be the first.

2018 laatuvastaavat valmistuneet

Conmedicin laatuvastaavakoulutuksen 2018 suorittivat osastonylilääkäri Leena Kivipelto ja ylihoitaja Ritva Salmenperä HUS Neurokeskuksesta, vastaaonottohoitajat Mari Oikarainen ja Paula Pelttari sekä työterveyshoitaja Marja Sammallahti Kainuun Työterveydestä ja vastaava hoitaja Oili Rantahalvari Rovaniemen terveyskeskuksesta.

Kurssilaiset vastaanottivat diplominsa 12.12.2018 hyvässä tunnelmassa "Kurssi on antanut eväät mutta myös innostuksen laadun kehittämiseen".

Laatuvastaavakoulutus koostuu kolmesta kahden päivän moduulista ja välitehtävistä. Opintojakson kokonaispituus on 80 tuntia ja se antaa valmiudet toimia laatuvastaavana ja fasilitaattorina kehitysprojekteissa.

Vuoden 2019 laatuvastaavakoulutuksen ensimmäinen moduuli on 20-21.3.2019. Kysy lisää yhteys(at)conmedic.fi

Keskiarvo (1 Äänestä)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


No comments yet. Be the first.

Anna But väitteli

Tilastotieteilijänä Conmedicissa toiminut Anna But väitteli 30.11.2018 Helsingin yliopistossa aiheesta Mitigating bias and dealing with multiple time scales in cohort studies - Studying medications and complications of diabetes.

Anna But tarkasteli väitöskirjassaaan useiden aikaskaalojen vaikutusta tyypin 1 diabeetikon munuaistaudin vaaraan. Väitöskirjassa tarkasteltiin ilmaantumista parametrittoman Bayes-päättelyyn perustuvan mallin avulla. Tulosten perusteella dynamiikkaan vaikuttivat ikä, diabeteksen kesto ja kalenteriaika.

Voit tutustua väitöskirjaan https://helda.helsinki.fi/handle/10138/260549 

Onnittelemme Annaa!

Keskiarvo (1 Äänestä)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


No comments yet. Be the first.

Ilona Mikkola vuoden yleislääkäri

Conmedicin laatukouluttajana toimiva Ilona Mikkola on vuoden 2018 yleislääkäri. Päätyönsä Ilona tekee Rovaniemen terveyskeskuksessa, missä hän on terveyskeskuslääkäri ja laatuvastaava. Ilona on on ollut merkittävässä roolissa, kun terveyskeskus on tehnyt isoja laatuharppauksia.

Ilona on tänä vuonna aloittanut myös Käypä hoito toimittajana Duodecimissa. Lääketieteentohtori Mikkola aktiivisella otteella mukana myös tutkimustyössä. Paraillaan on meneillään tutkimuksia, jotka perustuvat Valtimotautien ehkäisyn laatuverkoston dataan. Ilona on tietojen avulla selvittänyt mm. hoitosuunnitelman vaikuttavuutta hoitotuloksiin.

Ilona on kannustava laatukouluttaja, joka pyrkii luomaan jokaiseen opetustilaisuuteen innostuneen hengen.

Onnittelemme Ilonaa!

Keskiarvo (0 Ääniä)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


No comments yet. Be the first.

Depression hoidon laatu

Työterveyslaatuverkosto mittasi masennuspotilaiden hoidon laatua 1-31.10.2018.

Verkostossa on paneuduttu sekä masennuksen hyvää hoitoon että TULES sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon, koska niistä johtuu suurin osa ennenaikaisista työkyvyttömyyseläkkeistä.

Laatuverkoston jäsenet voivat tutustua mittaustuloksiin >>

Keskiarvo (0 Ääniä)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


No comments yet. Be the first.

Asiakastyytyväisyystulokset 2018

Asiakastyytyväisyyskysely kohdistettiin toimihenkilöille, esimiehille ja ylimmälle johdolle.

Laatuverkoston jäsenet pitävät asiakastyytyväisyyttä erittäin tärkeänä toimintansa mittarina. Laatuverkosto on itse kehittänyt käyttämänsä asiakastyytyväisyysmittauksen.

Kyselyyn osallistui yli 700 henkilöä. 

Esimiehet olivat erityisen tyytyväisiä henkilökunnan palvelualttiuteen ja ammatitaitoon. Suurimmat parannukset edelliseen vuoteen verrattuna olivat tapahtuneet ajanvarauksessa ja työterveyspalveluiden kokonaisuudessa.

Henkilöasiakkaiden / toimihenkilöiden tyytyväisyys mittauksessa myönteisin kehitys koski henkilökunnan tavoitettavuutta. Verkoston jäsenet voivat tutusta tuloksiin >>

Keskiarvo (1 Äänestä)
The average rating is 4.0 stars out of 5.


No comments yet. Be the first.

Onnistunut laatuverkostokokous

Valtimotautien ehkäisyn laatuverkosto kokoontui Tuusulan Gustavelundiin 1-2.11.2018. Kokouksessa kuultiin innostavia miniesitelmiä laatumittaukseen kannustamisesta, miten terveyskeskuksesta poistetaan jonot, uusia hyvän hoidon malleja sepelvaltimotaudin ja hyperkolesterolemian hoitoon sekä päiväpäivystyksen uudistamisesta.

Kokous pohti myös keinoja muuntaa laatutulokset euroiksi. Lisäksi suunniteltiin visuaalista johtamista, uutta lähestymistapaa hoitosuunnitelmakäynnin laboratoriotesteihin ja pohdittiin diabeetikoiden välinejakelua.

Kokous tutkaili myös vuoden 2018 valtimotautilaatumittauksen tulokset. Myönteisenä todettiin, että pääindikaattorit paranevat tupakoinnin vähenemistä lukuunottamatta. Suosituksia annettiin lääkehoidon tehostamiseksi ja laatuongelmien nopeaan poistamiseen.

Laatuverkostokokouksen suositukset, päätökset ja kaikki koulutusmateriaali on Aineistopalvelussa>>

Keskiarvo (0 Ääniä)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


No comments yet. Be the first.

Hyperlipidemian ja sepelvaltimotaudin hoitoprosessit

Johtava ylilääkäri Pia Höglund esitteli laatuverkostokokouksessa Kauniaisten terveyskeskuksen toimintamallin hyperlipidemia potilaan hoitamisessa.

Voit tutustua toimintamalliin ja kommentoida sitä >>

Laatuvastaava Marjo Lettijeff esitteli Rovaniemen toimintamallin sepelvaltimotaudin hoitamiseksi. Lettijeff oli yhdessä kollegansa Laura Karastin kanssa valmistellut toimintamallia laatuvastaavakoulutuksen välityönä. Tutustu ja kommentoi Marjon esitystä >>

 

Keskiarvo (0 Ääniä)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


No comments yet. Be the first.

Parainen vuoden laatuterveyskeskus

Valtimotautien ehkäisyn laatuverkosto valitse vuoden 2018 laatuterveyskeskukseksi Paraisten terveyskeskuksen. Terveyskeskus vastaa viiden saaristokunnan perusterveydenhuollosta.

Parainen osoitti valtimotautien laatumittauksessa huikeaa suorituskykyä olemalla parhaiden terveyskeskusten joukossa jokaisessa käytetyssä laatuindikaattorissa. Terveyskeskus on ollut mukana Terveyskeskusten laatuverkostossa vuodesta 2011. Hienot tulokset on saatu tekemällä perusasiat hyvin, jolloin potilaat saavat hyvää hoitoa.

Keskiarvo (0 Ääniä)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


No comments yet. Be the first.

Laatumittauksen yhteenveto

Nurmijärven terveyskeskuksen laatuvastaava Karri Laine on vetänyt terveyskeskuksen laatumittauksen yhteen kommentoiden tärkeimpiä havaintoja.

Laatumittauksesta tuklisi aina tehdä yhteenveto jatkotyöskentelyn pohjaksi. Yhteenveto kiteyttää asiat, joihin tulisi jatkossa kiinnittää huomiota. Laatuverkoston jäsenet voivat tutustua Laineen yhteenvetoon täältä >>

Nurmijärvellä on seuraavaksi tarkoitus suunnitella hoidon kehittämistä tulosten pohjalta.

Keskiarvo (0 Ääniä)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


No comments yet. Be the first.

Valtimotautien hoidon laatu 2018

Valtimotautien laatumittauksen ydinindikaattorien tulokset ovat valmistuneet. Mittarit kertovat, miten terveyskeskuksen tulokset suhtautuvat vertailussa muihin ja aikasarjat kertovat miten terveyskeskus on onnistunut kehittämään hoitoa viimeisten vuosien aikana.

Mittarikuvissa terveyskeskuksen on jaettu kolmeen ryhmään kyseisen laatuindikaattorin suhteen: paras kolmannes, keskikolmannes ja huonoin kolmannes. Mittarin tulos on laskettu niille terveyskeskuksille, joilla on riittävästi mittaustuloksia. Tulokset ovat jäsenten nähtävissä >>

Aikasarjat on analysoitu terveyskeskuksille, joilla on perittäinen mittaus vähintään kolmen vuoden ajalta. Tulokset ovat jäsenten nähtävissä >>

Ydinindikaattorien tulokset ovat valmistuneet myös terveysasemien osalta.

T2D >>

RR >>

CHD >>

sairauksien yhteiset tulokset >>

Vuoden 2018 teemamittausten tulokset tästä >>

Diabetes- ja verenpainepotilaiden vakioitu Finriski vuosille 2014-18 on laskettu terveyskeskuksille, jotka ovat tehneet mittauksen useina vuosina peräkkäin >>

Keskiarvo (0 Ääniä)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


No comments yet. Be the first.

Valtimotautien laatumittaus 2018

Valtimotautien ehkäisyn laatumittaus oli 3-21.9.2018. Mittaukseen osallistui 18 terveyskeskusta.

Ydinlaatuindikaattorien lisäksi osa terveyskeskuksista teki myös teemamittauksen diabeteksesta, potilasvirrasta, liikunnasta tai potilastyytyväisyydestä.

Valtakunnalliseksi otoskooksi tuli reilut 3400 potilasta, joilla on joko tyypin 2 diabetes, korkea verenpaine tai sepelvaltimotauti. Laatumittaukseen osallistuneet terveyskeskukset tekivät hyvän otoksen. Mediaaniotoskoko oli 0,88 % väestöstä. Parhaan otoksen teki Attendon Sulkavan Terveyskeskus.

Eniten kirjauksia teki hoitajista Marko Miettinen Nurmijärveltä ja lääkäreistä Arja Paloneva-Pylkkänen Porvoosta.

Onnittelemme Arjaa, Markoa ja Sulkavaa hienoista suorituksista. Palkinnot ovat tulossa!

Keskiarvo (1 Äänestä)
The average rating is 2.0 stars out of 5.


No comments yet. Be the first.

Vertaisarviointi - hieno menetelmä laadun kehittämiseen

Vertaisarviointi on monessa maassa suosittu menetelmä kehittää toimintaa. Conmedicissa on kehitetty arviointiin tarvittavat työvälineet, joiden turvin aviointi tapahtuu systemaattisesti, johtaa selkeisin suosituksiin ja helpottaa toiminnan muuttamista.

23.10.2018 pidettäväksi suunniteltu koulutus on siirretty myöhempään ajankohtaan. Tiedustelut yhteys(at)conmedic.fi

Koulutus käsittelee vertaisarvioinnin taustaa. Siinä opitaan vetaisarvioinnin tekeminen, saadaan käyttöön työkalut ja valmistaudutaan ensimmäisen vertaisarvioinnin tekemiseen. 

 

Keskiarvo (0 Ääniä)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


No comments yet. Be the first.

Kehittäjäyhteisökilpailu

Yleislääkäripäivillä 30.11.2018 on kehittäjäyhteisökilpailu, johon toivotaan osallistujia terveyskeskuksista, työterveyshuollosta ja yksityisiltä terveysasemilta kisaamaan toiminnan kehittämiskokemuksilla.

Hakemukset tulee olla sisällä 19.10.2018.

Lue tarkemmat ohjeet>>

Keskiarvo (0 Ääniä)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


No comments yet. Be the first.

Työterveyslaatuverkosto 4-5.12.2018

Työterveyslaatuverkosto kokoontuu syksyn kokoukseen Hotelli Gustavelundiin Tuusulaan 4-5.12.2018. Kokouksen aiheina ovat mm. Keva yhteistyö, strateginen työkykyjohtaminen, työkyvyn arviointi, etävastaanotto ja hyvä perehdyttäminen.

Katso alustava ohjelma >> (muista kirjautua, jotta ohjelma avautuu) ja lähetä toivomuksia päivien sisältöön.

Laatuverkoston kokoukseen voi ilmoittautua >>

 

Keskiarvo (0 Ääniä)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


No comments yet. Be the first.

Laatuverkostokokoukseen 1-2.11.2018 voi ilmoittautua

Laatuverkostokokoukseen ilmoittautuminen on alkanut. Kokous on 1-2.11.2018 Kokoushotelli Gustavelundissa Tuusulassa. Ilmoittaudu tapahtumaan >>

Kokouksen aiheina ovat mm. kroonisesti sairaiden laboratoriopaketit, diabeetikoiden välinejakelu ja laatumittauksen tulosten aiheuttamat toimenpiteet. Lisäksi pohditaan voidaanko laatumittaustulokset muuttaa euroiksi. Tutustu koko ohjelmaan >>

Laatuverkostokokouksesta kertoo tarkemmin viimeinen tiedote, jonka voit lukea tästä >>

Tiedotteessa lisäksi laatumittausten tulosten valmistumisesta ja vertaisarviointikoulutuksesta.

Keskiarvo (0 Ääniä)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


No comments yet. Be the first.